บ้าน กรณี ติดต่อเรา

การคาดการณ์ตลาดแม่เหล็กยิ่งยวด

2022-11-05

ตัวนำยิ่งยวดแม่เหล็กพยากรณ์ตลาด

ตลาดแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วในอีกเจ็ดปีข้างหน้าอันเนื่องมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมปลายทางต่างๆ แม่เหล็กที่ทำจากขดลวดตัวนำยิ่งยวดเรียกว่าแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวด ความสามารถของแม่เหล็กเหล่านี้ในการให้สนามแม่เหล็กที่สูงมากโดยมีต้นทุนการดำเนินงานต่ำได้รับการขนานนามว่าสนับสนุนตลาดโลก อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเติบโตต่อไปในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดใช้ในการทำงานของเครื่อง MRI แนวโน้มนี้จะขับเคลื่อนตลาดโลก


แม่เหล็กเหล่านี้ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการวิจัยนิวเคลียร์ ใช้ในการผลิตอุปกรณ์เรโซแนนซ์แม่เหล็กนิวเคลียร์ (NMR) เมื่อใช้ร่วมกับนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ (NMR) แม่เหล็กเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการรักษามะเร็งในอวัยวะสำคัญบางชนิด ด้านนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดโลกต่อไปในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยคาดว่าจะเติบโตต่อไปในอีกเจ็ดปีข้างหน้า แม่เหล็กเหล่านี้ใช้เพื่อทำให้กากนิวเคลียร์มีเสถียรภาพ แนวโน้มนี้คาดว่าจะช่วยผลักดันการเติบโตของตลาดแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดทั่วโลกในช่วงคาดการณ์


อุตสาหกรรมโทรทัศน์คาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดโลกเช่นกัน แม่เหล็กเหล่านี้ใช้เพื่อรักษาความถี่เรโซแนนซ์ที่สร้างความถี่สูงมาก (VHF) และความถี่สูงพิเศษ (UHF) ที่เฉพาะเจาะจงมากในทีวี ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดโลก แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดได้ถูกรวมเข้ากับอณูชีววิทยา นำไปสู่การพัฒนาที่สำคัญในอุตสาหกรรมยา แม่เหล็กเหล่านี้ช่วยในกระบวนการค้นพบยาบางชนิด แนวโน้มนี้จะสนับสนุนการเติบโตของตลาดแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดทั่วโลก อุตสาหกรรมกระดาษเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเติบโตต่อไปในอนาคตอันใกล้


แม่เหล็กเหล่านี้ใช้เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนแม่เหล็กที่อ่อนแอออกจากเยื่อไม้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มการเติบโตของตลาดแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดทั่วโลกในอีกเจ็ดปีข้างหน้า อุตสาหกรรมเซรามิกเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญในอุตสาหกรรมการใช้งานขั้นสุดท้ายของแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวด แม่เหล็กเหล่านี้ใช้เพื่อเพิ่มความขาวของเซรามิกส์ แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดใช้สำหรับลอยแม่เหล็กบนรางรถไฟ อุตสาหกรรมรถไฟลอยน้ำ Magexian คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตสูงเนื่องจากการริเริ่มของรัฐบาลในการสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนในหลายพื้นที่ในช่วงเจ็ดปีข้างหน้า แนวโน้มดังกล่าวได้รับการขนานนามว่าเป็นการส่งเสริมตลาดโลก


การลอยตัวด้วยแม่เหล็กยังใช้สำหรับการแสดงผลิตภัณฑ์ นี่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดโลก การเติบโตในระดับปานกลางถึงช้าในการผลิตแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดคาดว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของตลาดโลกในช่วงคาดการณ์ ค่าใช้จ่ายในการทำความเย็นที่สูงของแม่เหล็กเหล่านี้คาดว่าจะขัดขวางการเติบโตของตลาดโลก เนื่องจากลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ของอุตสาหกรรม ความรู้ด้านเทคนิคที่ไม่เพียงพอจึงคาดว่าจะเป็นอุปสรรคต่อตลาดโลก แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดมีการใช้งานและการประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย ทำให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาตลาดในอนาคตอันใกล้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดโลกได้ โปรแกรม R&D เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นใหม่และการใช้งานที่คุ้มค่าให้โอกาสที่เพียงพอสำหรับผู้เล่นในตลาด

Superconducting magnet

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)
MENU
บ้าน προϊόν แม่เหล็กนีโอไดเมีย แม่เหล็กยาง หม้อแม่เหล็ก ตะขอแม่เหล็ก แม่เหล็กตกปลา แม่เหล็กเฟอร์ไรต์ แท่งแม่เหล็ก การกรองด้วยแม่เหล็ก ข้อต่อแม่เหล็ก ชุดแม่เหล็ก ข่าว ข่าวบริษัท การประยุกต์ใช้แม่เหล็กนีโอไดเมีย แม่เหล็กและแม่เหล็ก วิสัยทัศน์ระดับโลกของแม่เหล็ก ข่าวอุตสาหกรรม ข่าวผลิตภัณฑ์ คำเชิญหน่วยงาน ข้อต่อแม่เหล็ก กรณี โรงงานแสดง กระบวนการผลิตและอุปกรณ์แม่เหล็กถาวรที่หายากของโลก อุปกรณ์และกระบวนการทดสอบที่สมบูรณ์แบบ ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา สไตล์ บริษัท กิจกรรมนิทรรศการ การรับรอง ทีมบริการ ส่งมอบ ความรับผิดชอบ คำถามที่พบบ่อย